Deutsch Kroatisch Inhaltsverzeichnis - Buchstabe R

Kroatisch
rabat na reinvesticiju
rabat u veleprodaji
rabata
rabinat
rabljenje
rabulistički
racionalizacija
racionaliziranje
racionalizirati
racioniranje
racioniranje kredita
račivanje puta
račun
račun aktive
račun blagajne
račun dobiti i gubitka
račun ekonomičnosti poslovanja
račun imovine
račun kapitala
račun klijenta
račun nositelja troška
račun plusminus
račun popratnih izdataka
račun poreznog izravnanja
račun preraspodjele dohotka
račun primarne raspodjele dohotka
račun proizvodnje
račun radnog vremena
račun špeditera
račun stanja
račun tajnog partnera
račun uspjeha
račun vjerojatnosti
račun za donacije
račun za oročeni novac
račun za pristojbu
račun za vozarinu
računaljka
računalna burza
računalna riječ
računalna tehnika
računalni jezik
računalni otpad
računalni stručnjak
računalni sustav rezerviranja
računalno
računalno programiranje
računalno usmjeren
računalo
računalo opće namjene
računalu usmjeren
računanje slovima brojevima
računar
računarstvo
račundžija
računopolaganje
računovođa
računovodstvena formula
računovodstvena godina
računovodstvena metoda
računovodstvena oznaka
računovodstvena stavka
računovodstveni formular
računovodstveni propis
računovodstveno izvještavanje
računovodstvo
računovodstvo ljudskih potencijala
računovodstvo nekretnina
računovodstvo plaća
računovodstvo po nepotpunim troškovima
računovodstvo po standardnim troškovima
računovodstvo tekućih obveza
računovodstvo zaliha
računska sprava
računska teorija složenosti
računski okvir
računski stroj
računski zadatak
račvati
racvište korijenâ
rad biranja
rad emisije
rad kod kuće
rad na akord
rad na daljinu
rad na održavanju
rad odvajanja
rad po narudžbi
rad pokretanja
rad razdvajanja
rad rukom
rad struje
rad u grupama
rad u smjenama
rad ubrzanja
rad za kaznu
rad žena
rađaonica
radarska jeka
radarska klopka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19